تاریخچه دامات اسفندیار

واحد تولیدی صنعتی پوشاك دامات اسفندیار با داشتن ایده های از طرح در زمینه پوشاك مردانه و اندیشه های نو در سال 1364 شمسی بنیان نهاده شده است.  در طی این سالها با تلاش و كوشش و كسب تجربه با بهره گیری از دانش و تكنولوژی روز دنیا در عرصه پوشاك همراه با آموزش پرسنل و بهر ه گیری از كاركنان توانمند و متعهد توانسته گامهای عالیه خود را در زمینه طراحی و مدسازی و خدمات ،‏‏ مطابق با استانداردهای جهانی به منصحه ظهور برساند.

 

بیانیه خط مشی كیفیت

1- كیفیت محصولات و رضایت مشتریان جز اولویت اول  سازمان دامات بوده و فروش پایان كار ما نیست بلكه آغاز راه می باشد. زیرا عامل افزایش سهم بازار خود مشتریان می باشند .
2- مدیریت كیفیت و تضمین كیفیت را در جهت بهره گیری از كیفیت محصولات و خدمات بنا نهاده ایم.
3- مدیریت در طراحی و مدل سازی براساس سلیقه هموطنان را با شركتهای معتبر جهانی پیگیری و بكار می بندیم
4- آموزش و مشاركت كاركنان را در موفقیت سازمان در جهت دستیابی به اهدافمان ارج می نهیم و در ارتقاء آن می كوشیم .
5- التزام به درك و اجرای سیستم مدیریت كیفیت براساس استاندارهای  روز دنیا آینده ای سرشار از بهروزی برای ما ، مشتریان و تمامی جامعه ایرانی ببار آورد.