شعبه ولیعصر تبریز

آدرس:

  تبریز، فلکه بازار، فروشگاه دامات

تلفن:

  0411-3305681

 

 

 

شعبه خیابان شریعتی تبریز

آدرس:

تبریز، خیابان شریعتی شمالی، مابین چهارراه شریعتی ‏و امین فروشگاه دامات

تلفن:

0411-5555778